Truyện Xuyên Không

2 chương

29 chương

21 chương

2013 chương

444 chương

256 chương

83 chương

2789 chương

2128 chương

1583 chương

1517 chương

1295 chương

1232 chương

1132 chương

1190 chương

1161 chương

742 chương

1027 chương

507 chương

Truyện xuyên không là thể loại truyện nói về những nhân vật chính vì lý do nào đó, họ bị đưa về quá khứ hoặc tương lai hay ở một khoảng không gian, thời gian xa lạ nào đó, ở đó họ có kiến thức của thời đại của mình, từ đó họ tận dụng những kiến thức đang có để đưa chính bản thân mình lên tầm cao danh vọng mà ở kiếp trước họ không có được. Truyện xuyên không bao gồm các thể loại tương xứng như: nữ cường, điền văn, ai cập, sắc, cổ đại, ngược, dị giới, đam mỹ, sủng, nữ phụ,...

Tags

DMCA.com Protection Status