Truyện Dị Giới

4705 chương

1 chương

2013 chương

486 chương

444 chương

83 chương

40 chương

10 chương

2111 chương

2054 chương

1878 chương

1760 chương

1640 chương

1628 chương

1605 chương

1563 chương

1524 chương

1334 chương

1295 chương

1284 chương

1237 chương

1232 chương

1132 chương

2388 chương

Truyện dị giới bao gồm cả xuyên không, ở thể loại truyện này, dị giới là những giới diện khác với giới diện chúng ta đang sống ở hiện tại. Ở nơi đó con người có những khả năng đặc biệt như phép thuật, ma pháp, tu luyện thân thể,....

Tags

DMCA.com Protection Status