Loạn Hoa

Chương 16: Lời Tác Giả
Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi được hoàn thành trên Internet, cho bạn tôi, một người bạn mà tôi ngưỡng mộ.

Hành văn vẫn còn non, nhưng cuối cùng cũng có cái kết.


Có lẽ tôi sẽ viết thêm, có lẽ vậy thôi.


Nhưng cảm ơn tất cả những người bạn đang theo dõi.

.
DMCA.com Protection Status